Sök Stipendium

Ansök om Stipendium

Sök stipendium från

Stiftelsen "Den Nordiska Första

S:t Johannis Logens Jubel-Fond"

Nu kan du ansöka om bidrag till din mästarkurs via Frimurarnas Jubel-Fond.

OBS! Ansökan gäller endast svenska deltagare.

Skicka in

Foto

Namn

Adress

CV kort text eller bifogas

Kort beskrivning om varför du vill delta i Nordic Song Festival.

Budget / Omkostnader (resa, kursavgift)

Bankuppgifter

Underskrift

Skicka din ansökan till:

Jubelfondens direktion per email till

Lasse Svärd

lasse.svard@telia.com