Mästarkurser

En dag på

MÄSTARKURS

Tillsammans med sina internationella lärare får mästarkurseleverna på Nordic Song Festival möjlighet till fördjupning i musikaliska och sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren.

 

Mästarkursen är öppen för studenter från hela världen i piano och sång, vilket ger många möjligheter att skapa värdefulla nätverk över nationella och kulturella gränser.

 

Undervisningen genomförs dels som individuella lektioner utan publik och dels som öppen mästarkurs med publik.

 

Kombinera gärna besöket på de Öppna mästarkurserna med våra intressanta föreläsningar!

Nordic Song Festival fokuserar på den nordiska sångskatten med sånger och romanser på de nordiska språken. Det blir rik möjlighet till fördjupning i musikaliska/sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren står i centrum. Såväl klassiker som nykomponerad musik finns på repertoaren.