Om NSF

Nordic Song Festivals förening

Nordic Song Festivals vision är att på sikt vidga festivalen så att alla de nordiska länderna omfattas. Under hösten 2014 bildades den ideella föreningen för festivalen, med en styrelse bestående av viktiga kapaciteter från Danmark, Norge och Sverige, samt representanter från vitt skilda sidor av närings- och kulturlivet. Styrelsen arbetar för närvarande med en rad åtgärder för att etablera Nordic Song Festival både som rörelse och varumärke, för att både attrahera och behålla investerare, och för att bli ett bärande kunskaps- och utvecklingscenter för nordisk sång.

 

Initiativtagare och konstnärlig ledare för Nordic Song Festival är den svensk-danska sopranen Gitta-Maria Sjöberg, som har och har haft en imponerande karriär både på Operan i Köpenhamn och på den internationella operascenen. Gitta-Maria har i hela sitt liv haft en passion för den nordiska sången och har utvecklat både festivalens visioner och konstnärliga innehåll.

 

"- Den nordiska sången, den nordiska tonen genljuder i oss alla – och denna måste vi vårda! Jag vill skapa en plats där vi kan träffas runt sången och allt som binder oss samman som ”nordbor”. Samtidigt vill jag också bygga broar mellan dåtidens nordiska toner och nästa generation av sångtalanger, kompositörer och artister."

 

Föreningsstadgar                                                       

Gitta-Maria Sjöberg