Stipendier

Sök stipendium från

Stiftelsen

Den Nordiska Första

S:t Johannis Logens Jubel-Fond

Nu kan du ansöka om bidrag till din mästarkurs via Frimurarnas Jubel-Fond.

OBS! Ansökan gäller endast svenska deltagare.

Foto

Namn

Adress

CV kort text eller bifogas

Kort beskrivning om varför du vill delta i Nordic Song Festival.

Budget / Omkostnader (resa, kursavgift)

Bankuppgifter

Underskrift

Skicka din ansökan till:

Jubelfondens direktion per email till

Lasse Svärd

lasse.svard@telia.com

 

KONTAKT UPPGITER

 Nordic Song Festival

 c/o Kjeld Boye Möller

      Sångvägen 2 A

      177 36 Järfälla

+46(0)70 756 71 19

Nordicsongfestival2018 © Copyright. All Rights Reserved.