Mästarkurser

Anmälan till 2019 MasterClass

En dag på


MÄSTARKURS


Tillsammans med sina internationella lärare får mästarkurseleverna på Nordic Song Festival möjlighet till fördjupning i musikaliska och sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren.

 

Mästarkursen är öppen för studenter från hela världen i piano och sång, vilket ger många möjligheter att skapa värdefulla nätverk över nationella och kulturella gränser.

 

Undervisningen genomförs dels som individuella lektioner utan publik och dels som öppen mästarkurs med publik.

 

Kombinera gärna besöket på de Öppna mästarkurserna med våra intressanta föreläsningar!

Nordic Song Festival fokuserar på den nordiska sångskatten med sånger och romanser på de nordiska språken. Det blir rik möjlighet till fördjupning i musikaliska/sceniska uttryck liksom förmedling av repertoaren står i centrum. Såväl klassiker som nykomponerad musik finns på repertoaren.

Demo-/MP3fil

Två valfria sånger/arior/stycken varav en av nordisk kompositör

 

Musikutbildning * och CV *

Skickas till:

gitta-maria@nordicsongfestival.com

 
 
 
 
 
 
 

Undervisningen

Undervisningen genomförs i Trollhättan, som mästarkurs med publik och individuella lektioner utan publik. Mästarkurserna erbjuder de aktiva deltagarna sång- och ackompanjemangsundervisning, med och utan publik, textanalyser, uttal, fysisk och scenisk träning, hållningsteknik, andningsteknik, interpretation mm. Studenterna erbjuds också att medverka vid en konsert.


Dessutom arrangeras konserter på flera platser under hela festivalveckan med professionella artister och några av lärarna.

 

Kursavgift 2019 är 9.500 kr


I kursavgiften ingår:

Måltider och boende

7 dagars individuella sång- och pianolektioner och lektioner i textanalys

Workshop i scenisk gestaltning, textanalys, uttal, fysiodramatik och nutida musik

Minst 5 lektioner på mästarkurs med publik

Biljetter till alla festivalens konserter

Medverkan på 2 konserter

 

För att delta på mästarkurserna

ska varje aktiv deltagare instudera minst 6 nordiska sånger/ romanser. De nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge ska vara representerade och minst ett stycke ska vara komponerat av en nulevande tonsättare.   

 

Pianisterna arbetar med två sångare var.

 

Vid antagande till kursen betalas en anmälningsavgift på 750 kr (dras av från ordinarie kursavgift)

KONTAKT UPPGITER

 Nordic Song Festival

 c/o Kjeld Boye Möller

      Sångvägen 2 A

      177 36 Järfälla

+46(0)70 756 71 19

Nordicsongfestival2018 © Copyright. All Rights Reserved.